Krabi Go Green Model “Welcoming Tourists New Normal

สวชท หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วย Benzion

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดกระบี่

แถลงข่าว “สวทช. สนับสนุน จ.กระบี่ (Krabi We Care) ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ด้วย Hygiene Technology สะอาดตั้งแต่ก้าวแรก” นำโดย พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. โดยได้ส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรให้กับจังหวัด 4 ผลงาน คือ เครื่องก้าวสะอาด ผลิตภัณฑ์ BENZION แอป QueQ และแพลตฟอร์ม Traffy Fondue รวมถึงเปิด “สำนักงานประสานงาน สวทช.” ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ได้สาธิตฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยผลิตภัณฑ์ BENZION บนเรือยอร์ชของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระบี่ในช่วงฟื้นตัวหลังคลายล็อกดาวน์

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาประเทศไทยด้วย BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถเพิ่มและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน สำหรับจังหวัดกระบี่ สวทช. ได้ผลักดันโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (Krabi Go Green Model) ร่วมกับทางจังหวัด เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาฯ ที่ผ่านมา สวทช. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วกว่า 26 โครงการผ่านกลไกของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และมีการนำเทคโนโลยีจาก Startup ในโครงการของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ทั้งในกลุ่ม Smart Tourism ได้แก่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว และการสนับสนุน Krabi Go Green และกลุ่ม Smart Hospital ได้แก่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเฉพาะทาง และการแก้ปัญหาภายในโรงพยาบาล โดยแนวทางสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ สวทช. จะเน้นการนำผลงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้มาประยุกต์กับอุตสาหกรรมและธุรกิจเป้าหมายตามโจทย์ที่ได้รับมา รวมถึงจะนำผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี และ Startup ไปสร้างประสบการณ์จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนำเสนอกลไกสนับสนุนจาก สวทช. ด้านที่ปรึกษาและเงินทุนเพื่อกระตุ้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่

 

“ในโอกาสช่วงหลังคลายล็อกดาวน์ที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัว สวทช. พร้อมให้การสนับสนุน จ.กระบี่ ในการรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม Hygiene Technology ที่สามารถกำจัดและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเมืองกระบี่อย่างมั่นใจ สนุก สะอาดและปลอดภัยตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานให้กับทางจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องก้าวสะอาด (KAO SA-ARD) ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีสำหรับฆ่าเชื้อ BENZION (เบนไซออน) แอปพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว) สำหรับจัดการความหนาแน่นนักท่องเที่ยว และแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง พร้อมกันนี้ ได้เปิด “สำนักงานประสานงาน สวทช.” ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นจุดประสานงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจับคู่นวัตกรรมระหว่างผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร กับผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.กระบี่ นอกจากนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ในช่วงหลังคลายล็อกดาวน์ สวทช. ได้สาธิตการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BENZION (เบนไซออน) บนเรือยอร์ช ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวกระบี่ด้วย”

 

สำหรับนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ สวทช. ส่งมอบให้จังหวัด นวัตกรรมแรกคือ เครื่องก้าวสะอาด (KAO SA-ARD) พัฒนาโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. เป็นการทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าภายในอาคารต่าง ๆ ที่ถือเป็นด่านแรกของการช่วยลดความเสี่ยงในการนำเชื้อไวรัสเข้าบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ซึ่งชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพื้นรองเท้านี้สามารถล้างพื้นรองเท้าได้ในขณะที่สวมใส่โดยไม่ต้องถอดรองเท้า เมื่อก้าวเท้าลงในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ มีเพียงส่วนของพื้นรองเท้าเท่านั้นที่สัมผัสกับน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้านล่างของอ่างส่วนที่อยู่ใต้พื้นรองเท้ามีตะแกรงทำหน้าที่กรองฝุ่น ดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกจากพื้นรองเท้า ถังบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อมีระบบรักษาระดับความสูงของน้ำยาฆ่าเชื้อและเติมน้ำยาฆ่าเชื้อในอ่างเมื่อมีการใช้งาน ขณะที่ ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีสำหรับฆ่าเชื้อ BENZION (เบนไซออน) ผลงานโดย ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของ ศูนย์นาโนเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด เป็นสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพ่นหรือเช็ดตามพื้นผิวต่าง ๆ สเปรย์พ่นมือและเท้า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

Credit : www.mhesi.go.th