สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion จาก “ยูนิซิล กรุ๊ป”

สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion จาก “ยูนิซิล กรุ๊ป”

28 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดยดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ นาโนเทค และคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยมีคุณกนกอร ลีนุรัตน์ กรรมการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และคุณธนากร ตั้งเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ โดยบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ได้อนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ให้สวทช. เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวน 300 แกลลอน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ COVID-19 และเชื้ออื่นๆ ในระยะยาว ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ในรอบแรก จำนวน 100 แกลลอน แกลลอนละ 1 ลิตร

 

 

Cr.nstda