สวทช. ส่งมอบ 4 นวัตกรรมรับมือ COVID-19

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส BENZION ส่งมอบแล้ว 64 แกลลอน

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน เบนไซออน BENZION THAILAND น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษามาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยด้วยนวัตกรรม เบนไซออน

เครื่องกําจัดเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี GIRM ZABER UV-C STERILIZER
ส่งมอบแล้ว 6 เครื่อง
ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน เบนไซออน BENZION THAILAND น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษามาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยด้วยนวัตกรรม เบนไซออน
 
หน้ากากอนามัย SAFIE PLUS ส่งมอบแล้ว 160,000 ชิ้น
 
ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน เบนไซออน BENZION THAILAND น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษามาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยด้วยนวัตกรรม เบนไซออน
 
BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสําหรับถ่ายทรวงอก
ส่งมอบแล้ว 1 เครื่อง

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน เบนไซออน BENZION THAILAND น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน การรักษามาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยด้วยนวัตกรรม เบนไซออน

Cr. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3512011962241096&id=258236810951977