เบนไซออน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัย สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถึงภาพรวมการใช้ประโยชน์งานวิจัยของนาโนเทคด้านสุขภาพการแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากการใช้นวัตกรรม และฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง

นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเสวนา นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกล่าวว่าการใช้ประโยชน์งานวิจัยของนาโนเทคด้านสุขภาพการแพทย์ ที่จังหวัดระยอง นวัตกรรมจากงานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จำเป็นมากต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ต้องมีสุขอนามัยที่ดี และในปัจจุบันที่โลกของเรา มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั้นคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้น ๆ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องช่วยกันป้องกันและเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไปมากกว่านี้การใช้ เบนไซออน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัย ที่เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
นางสาวธนิชญา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองอยู่ใกล้ กทม. ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวกและง่าย เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย และเมื่อเกิดวิกฤติการระบาดของโรคโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี 63 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งผู้ประกอบการต่างพยายามที่จะรักษามาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น
ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. กล่าวว่า นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ยาวนาน และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกลิ่นรบกวนต่อการใช้งาน และยังสามารถพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ทุกสภาพพื้นผิว เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อได้ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันต่อการสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ

นายธนากร ตั้งเมธากุล กรรมผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด กล่าวด้วยว่า จากการทดสอบต่างๆ แล้วสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากใช้แล้วสามารถฆ่าเชื้อได้และเกิดความสะอาดมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าสถานที่นั้น ๆ มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า แต่ถึงอย่างไรทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรอบใหม่

ทั้งนี้ ยังร่วมกันสาธิตการใช้สารฆ่าเชื้อเบนไซออน ที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกแห่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก โดยการสาธิตได้ทำการฉีดเบนไซออน ที่รถกอล์ฟของโรงแรมที่ได้มีการรับส่งผู้เข้าพักไปยังสถานที่ใกล้ ๆ โรงแรม ซึ่งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย

 

 

Cr.https://www.greennetworkthailand.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99/