BENZION Hygienic Multi Surface Disinfectant ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9%* บนพื้นผิวตามต้องการ เช่น ถูพื้น ผนัง กระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ของเล่นเด็กและอื่นๆ

 • ใช้สำหรับแช่ผ้าก่อนซัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผ้าได้ถึง 99.9%* และลดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ อันเกิดมาจากการสะสมแบคทีเรียในผ้า คราบเหงื่อ กลิ่นอับ

  *ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli บน hard surface cariers โดยห้องปฏิบัติการทดสอบโครงการประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563
  *ผลการทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อบนผ้าขณะซัก ( In Wash Claim ) Staphylococcus aureus ATCC 6538 and Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, ผ้ามาตรฐานตาม AOAC 972.04 โดยห้องปฏิบัติการทดสอบโครงการประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563

   

  *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของแต่ละบุคคล

Benzion Hygienic Multi Surface Disinfectant ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมัลติเซอร์เฟส*

/ อย. เลขที่ วอส. 405/2564

 1. ใช้ถูพื้นฆ่าเชื้อบนพื้นผิว 
 2. ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ*
 3. ไม่กัดหรือทำลายสุขภัณฑ์ หรือพื้นผิว
 4. ผ่านการทดสอบ Covid-19* จากประเทศอังกฤษ
 5. ไร้สารแต่งกลิ่น กลิ่นไม่ฉุน
 6. ผ่านการตรวจสอบไม่ปนเปื้อนโลหะหนัก*
 7. ผ่านการทดสอบจากต่างประเทศ มาตรฐาน iso 17025 *
 8. ผ่านการทดสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1*
 9. ผ่านการทดสอบไวรัสมือเท้าปาก*
 10. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนวัสดุของใช้ทั่วไป เช่น PP PVC PE สเตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม กระเบื้อง เป็นต้น
 11. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในสถานพยาบาล* เช่น โรงพยาบาล, คลินิกเสริมความงาม, Nursing Home, โรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น
 12. ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบ้านเรือนและสถานพยาบาล*

วิธีใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 
 • สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุในบ้านเรือน และสถานพยาบาล* 

ผสมผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและน้ำ ในอัตราส่วน 1:25 ผลิตภัณฑ์ 40 ม.ล. ( 2 ฝา ) ต่อน้ำ 1 ลิตร เทราดตามบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ทั่วพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้ว ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที จึงถูพื้นหรือเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด 

 • สำหรับแช่ผ้าก่อนซัก

ผสมผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและน้ำ ในอัตราส่วน 1:25 ผลิตภัณฑ์ 40 ม.ล. ( 2 ฝา ) ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ผ้าทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นซักผ้าตามปกติด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า

วิธีเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และความร้อน

เพราะเชื้อโรคอยู่รอบตัวเรา ปกป้องสุขภาพคนในครอบครัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย* เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติเซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ภายใต้แบรนด์ เบนไซออน ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรียบริเวณพื้นผิวไม่มีรูพรุนในบ้านเรือน และสถานพยาบาล* เช่น พื้น ฝาผนัง กระเบื้อง สเตนเลส หินอ่อน ลามิเนต กระจก ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โดยไม่กัดหรือทำลายสุขภัณฑ์และไม่กัดทำลายพื้นผิว ของเล่นเด็ก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ทั่วไป รวมถึงแช่ผ้าก่อนซัก* เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้าได้อีกด้วย ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง* 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมัลติเซอร์เฟส* BENZION Hygienic Multi Surface Disinfectant

 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Benzion Hygienic Multi Surface Disinfectant ขนาด 1 ลิตร และขนาด 5 ลิตร 
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวอเนกประสงค์ 
 • สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* 
 • สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย บริเวณพื้นผิวแข็งที่ไม่มีรูพรุนในบ้านเรือน และสถานพยาบาล* 
 • สำหรับแช่ผ้าก่อนซัก* เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้า 
 • ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน
 • ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • ตอบโจทย์การฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวแข็งทั่วไป และแช่เสื้อผ้าก่อนซัก
 • ใช้สำหรับภายนอกเท่านั้น
  *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของแต่ละบุคคล

Nature

Choose One with Natural Ingredients Choose One that Professionals Use

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  โปรดเลือกสินค้าลงตะกร้ากลับไปยังร้านค้า
  +66 65 234 2456 Facebook Messenger Line Send us a Message