Benzion Medical Device

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์

น้ำยาฆ่าเชื้อเกรดเครื่องมือแพทย์

      เบนไซออน
   จาก “ ความฝัน ”  สู่  “ ความจริง ”

      ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากหลอดทดลอง สู่ กองหนุนสำคัญทีมแพทย์ในสถานะการณ์โรคระบาดโควิด ( COVID-19 )

      ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจากแร่ธาตุอาหารเสริมธรรมชาติซิงค์ไอออน ภายใต้แบรนด์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยโครงการพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยนักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งเเวดล้อมของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) โดยทีมกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ไบโอเทค : BIOTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency ( NSTDA )  ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)

      ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออนผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังจากอาสาสมัคร ผ่านการทดสอบศูนย์ห้องปฎิบัติการ ห้องแลปที่น่าเชื่อถือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันเบนไซออนเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลสถานที่ผลิตโดยกองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

      เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด19 ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศขาดตลาดอย่างรวดเร็ว BENZION จึงเป็นกำลังหนุนนักรบชุดขาวหรือทีมแพทย์และพยาบาลในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สาธารณะสุข สถานีอนามัย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ คลินิค สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เนื่องด้วยประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน ความน่าเชื่อถือของสถาบันวิจัย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

              เบนไซออน ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนฝ่าวิกฤตไปด้วยกันอย่างปลอดภัย #เราต้องรอด

Credit : ข่าวกรุงเทพธุรกิจ

medical

Choose One with Natural Ingredients Choose One that Professionals Use

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    โปรดเลือกสินค้าลงตะกร้ากลับไปยังร้านค้า
    +66 65 234 2456 Facebook Messenger Line Send us a Message