ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

4 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์

 
ทั้งนี้ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และนักวิจัย ร่วมส่งมอบนวัตกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงเซฟีพลัส (Safie Plus) จำนวน 50,000 ชิ้น ได้พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน (Benzion) สารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน มาจากการต่อยอดเทคโนโลยีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยนวัตกรรม Girm Zaber UV-C Sterilizer ทำงานโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ 254 นาโนเมตร จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้
 
 
 
0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    โปรดเลือกสินค้าลงตะกร้ากลับไปยังร้านค้า
    +66 65 234 2456 Facebook Messenger Line Send us a Message