Archives: News

บริจาค benzion กว่า 100 ลิตร ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Benzion นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 กำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยเทคโนโลยีเฉพาะซิงค์​ไอออน ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. ให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 100 ลิตร

229760179_357086909198425_5844070903530675913_n

Benzion ร่วมบริจากให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Benzion Thailand ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยได้นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มามอบให้กับทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 12 แกลลอน ขอขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคในครั้งนี้

241531315_371833041057145_6984336362322659949_n

คณะเวชศาสตร์ ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค”​ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค” ชื่องาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค” ที่มาและความสำคัญ : การบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน การรองรับผู้ป่วยและมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีการร่วมมือกันระหว่างงานวิจัยทางคลินิกด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและความร่วมมือด้านการแพทย์ร่วมกับ สวทช. ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. หัวข้อในการจัดกิจกรรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค” สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมประตาป …

คณะเวชศาสตร์ ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง Read More »

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช.

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล 21 กรกฎาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 4 แห่ง เพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ได้แก่ พลังแผ่นดิน พิทักษ์ราชัน ปตอ. และใต้ร่มพระบารมี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรม ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงเซฟีพลัส (Safie Plus) จำนวน 10,000 ชิ้น พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน …

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย สวทช. Read More »

เบนไซออน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัย สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

เบนไซออน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัย สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เบนไซออน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัย สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถึงภาพรวมการใช้ประโยชน์งานวิจัยของนาโนเทคด้านสุขภาพการแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากการใช้นวัตกรรม และฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง Cr.

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และนักวิจัย ร่วมส่งมอบนวัตกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงเซฟีพลัส (Safie Plus) จำนวน 50,000 ชิ้น ได้พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน (Benzion) สารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ขนาด 1 ลิตร …

ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ Read More »

“ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร

ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร Hygiene Technology “ KAO-SA-ARD ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร ไม่ทำร้ายรองเท้าสาวๆ โดย DECC สวทช นอกจากใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือแล้ว การทำความสะอาดพื้นรองเท้าที่อาจจะไปเหยียบย่ำเชื้อโรคมา ก็เป็นอีกขั้นของการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ นอกจากใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือแล้ว การทำความสะอาดพื้นรองเท้าที่อาจจะไปเหยียบย่ำเชื้อโรคมา ก็เป็นอีกขั้นของการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ แต่สำหรับสาวๆ ที่สวมรองเท้าแสนแพงราคาเป็นหมื่นเป็นแสน อาจทำใจลำบากที่จะต้องยืนแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ เพราะเป็นห่วงรองเท้าแสนรัก ด้วยตระหนักในความกังวลใจของสาวๆ ผนวกกับความต้องการพัฒนานวัตกรรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร จิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะจึงได้พัฒนาเครื่องก้าวสะอาด (KAO-SA-ARD) สำหรับทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าภายในอาคารต่างๆ เครื่องก้าวสะอาดประกอบด้วยอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ถังใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และพรมสำหรับซับและกระจายน้ำฆ่าเชื้อ โดยจะติดตั้งไว้หน้าอาคารหรือทางเข้า ผู้ใช้งานเพียงก้าวลงพบอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อและก้าวเหยียบพรมการเข้าพื้นที่ “ถือเป็นด่านแรกของการช่วยลดความเสี่ยงในการนำเชื้อไวรัสเข้าบ้านหรืออาคารต่างๆ ซึ่งชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพื้นรองเท้านี้สามารถล้างพื้นรองเท้าได้ในขณะที่สวมใส่โดยไม่ต้องถอดรองเท้า เมื่อก้าวลงในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ มีเพียงส่วนของพื้นรองเท้าเท่านั้นที่สัมผัสน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้านล่างของอ่างส่วนที่อยู่ใต้พื้นรองเท้ามีตะแกรงทำหน้าที่กรองฝุ่น ดินและสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกจากพื้นรองเท้า ส่วนถังบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อมีระบบรักษาระดับความสูงของน้ำยาฆ่าเชื้อ และเติมน้ำยาฆ่าเชื้อในอ่างเมื่อมีการใช้งาน” จิรพรอธิบายถึงการทำงานของเครื่องก้าวสะอาด จิรพรบอกอีกว่า สำหรับผู้หญิงที่สวมรองเท้าราคาแพงๆ คงมีความกังวลที่จะต้องเหยียบลงอ่างน้ำฆ่าเชื้อที่อาจจะมีเศษสิ่งสกปรกปนเปื้อน …

“ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร Read More »

มุมคิดนวัตกรพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับโลก​

มุมคิดนวัตกรพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับโลก​ Innovator’s Thinking, Develop Innovation to Global Business มุมคิดนวัตกร…..พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับโลก คนเรียนเยอะมักไม่ทําอะไร เพราะกลัวไปหมด ผมเองก็เป็น พอเอาเข้าจริงๆ เราไม่กล้า เราติด กรอบทะลุไม่ได้…เราต้องมั่นใจว่า มันสามารถทําได้จริง จึงจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ คนเรียนเยอะมักไม่ทําอะไร เพราะกลัวไปหมด ผมเองก็เป็น พอเอาเข้าจริงๆ เราไม่กล้า เราติด กรอบทะลุไม่ได้…เราต้องมั่นใจว่า มันสามารถทําได้จริง จึงจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ “นวัตกร” คํานี้ถ้าเมื่อก่อน อาจจะมองว่า ห่างไกลกับเรื่องของธุรกิจ เพราะคนที่เป็นนวัตกร มันเป็นสายเนิร์ด (Nerd) วิชาการสูง แต่นวัตกรรุ่นใหม่อย่าง “คุณโอ๊ต – ธนากร ตั้งเมธากุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จํากัด ผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของนาโนเทค (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาหรือสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียระดับสูงจากซิงค์ ไอออน…เขาคนนี้ มีมุมคิดทางด้านธุรกิจ …

มุมคิดนวัตกรพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับโลก​ Read More »

สวชท หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วย Benzion

สวชท หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วย Benzion Krabi Go Green Model “Welcoming Tourists New Normal สวชท หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วย Benzion สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ แถลงข่าว “สวทช. สนับสนุน จ.กระบี่ (Krabi We Care) ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ด้วย Hygiene Technology สะอาดตั้งแต่ก้าวแรก” นำโดย พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร …

สวชท หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วย Benzion Read More »

สู้โควิท 19 บุรีรัมย์ส่งต่อเบนไซออนให้ สสจ. และโรงพยาบาล

สู้โควิท 19 บุรีรัมย์ส่งต่อเบนไซออนให้ สสจ. และโรงพยาบาล Hygienic Hospital Project by Benzion สู้โควิท 19 บุรีรัมย์ส่งต่อเบนไซออนให้ สสจ. และโรงพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 “ป้าต่าย” กรุณา ชิดชอบ เป็นตัวแทนสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้าน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส* ภายใต้ชื่อแบรนด์เบนไซออน (Benzion) มอบผลิตภัณฑ์เบนไซออน ให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนรับมอบ โดย เบนไซออน มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส* จำนวน 3,000 ลิตร มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรทางการแพทย์ …

สู้โควิท 19 บุรีรัมย์ส่งต่อเบนไซออนให้ สสจ. และโรงพยาบาล Read More »

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    โปรดเลือกสินค้าลงตะกร้ากลับไปยังร้านค้า
    +66 65 234 2456 Facebook Messenger Line Send us a Message